Logo akcji Porządkujemy Przestrzeń Publiczną

W ostatnich latach często słyszeliśmy o problemie, jakim jest zaśmiecanie krajobrazu miast przez zalewające je kolorowe reklamy. Problem zaczął dotyczyć już nie tylko dużych miast, ale i tych mniejszych. Chaos przestrzenny i wizualny dominuje nie tylko w miastach polskich, ale i zagranicznych. Problem ten widoczny jest także w Milanówku. Charakter miasta-ogrodu na każdym rogu przytłaczają banery i różnego rodzaju instalacje reklamowe. Pisaliśmy już o tym wielokrotnie, teraz czas podjąć konkretne działania, których hasło przewodnie brzmi „Porządkujemy Przestrzeń Publiczną”.

Powołany w zeszłym roku Zespół ds. opracowania i realizacji polityki estetyki Miasta Milanówka i zaplanował podjęcie działań pod hasłem „Porządkujmy Przestrzeń Publiczną”.

Jeśli posiadacie Państwo na swoich nieruchomościach reklamy, upewnijcie się, że zostały posadowione zgodnie z przepisami. Wielu z Państwa może nie zdawać sobie z tego sprawy, ale umieszczenie reklamy na terenie nieruchomości wiąże się to z koniecznością spełnienia pewnych wymogów prawnych:

  • urządzenia reklamowe powinny zostać zgłoszone do Starosty Grodziskiego na podstawie przepisów Prawa budowlanego,
  • Reklamy znajdujące się w pasie drogowym powinny zostać umieszczone zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych;
  • Umieszczenie reklam nie może naruszać ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • umowę dzierżawy terenu pod reklamę należy zgłosić do Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim, gdyż podlega ona opodatkowaniu.

Niebawem odwiedzą Was bowiem przedstawiciele Urzędu Miasta i Straży Miejskiej w celu sprawdzenia legalności tych reklam.

Działanie to rozpoczyna kampanię mającą w rzeczywisty sposób oczyścić nasze Miasta z nadmiaru kolorów i kształtów, nie wpisujących się w styl Milanówka. Chcemy Państwa zachęcić abyście wspólnie z nami włączyli się do działań zmierzających do przywrócenia estetyki przestrzeni publicznej. Pierwszym krokiem, który możecie wykonać sami to... zdjęcie banerów ze swoich posesji.

Miasto natomiast zaplanowało na ten rok takie działania jak opracowanie Systemu Informacji Miejskiej (zawierającego ujednolicone standardy dla urządzeń umieszczanych w przestrzeni publicznej), inwentaryzacje reklam, opracowanie alternatywnej komunikacji dla przedsiębiorców oraz przygotowanie uchwały w sprawie uchwalenia Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Planowane działania są elementem Programu Milanówek Miasto Mieszkańców, a część z nich także będziemy konsultować z mieszkańcami za pośrednictwem ankiet i powołanej wkrótce do życia Społecznej Rady ds. Estetyki Milanówka.

Do zobaczenia w estetycznym Milanówku!

Zobacz również:

Zdjęcia z akcji zdejmowania banerów w październiku 2015 r.

Zdjęcia z akcji zdejmowania banerów w październiku 2015 r.
Zdjęcia z akcji zdejmowania banerów w październiku 2015 r.
Zdjęcia z akcji zdejmowania banerów w październiku 2015 r.
Zdjęcia z akcji zdejmowania banerów w październiku 2015 r.
Zdjęcia z akcji zdejmowania banerów w październiku 2015 r.
Zdjęcia z akcji zdejmowania banerów w październiku 2015 r.

Udostępnij na: