Wszyscy chcemy mieszkać w pięknym, czystym mieście i cieszyć się wspaniałą roślinnością, która nas otacza i podziwiać przydomowe ogrody, miejskie skwery, parki.

Dlatego od 2015 roku w naszym mieście są podejmowane działania mające na celu uporządkowanie przestrzeni  miasta i wprowadzenie zasad zapewniających porządek i estetykę w naszej strefie publicznej, która jest naszym wspólnym dobrem i wartością.

W maju 2017r. do współpracy dołączyli mieszkańcy Milanówka, którzy weszli w skład Rady Estetyki Miasta. Działają oni na rzecz miasta społecznie, bez wynagrodzenia.  Dołączyli do działań pracowników Urzędu Miasta, aby wesprzeć ich dzieląc się swoim doświadczeniem i wiedzą z obszaru architektury, kształtowania krajobrazu, projektowania i ochrony dóbr kultury i sztuki, wiedzy o społeczeństwie a także zarządzania projektami.

Rada jest organem niezależnym, opiniodawczym i doradczym Burmistrza Miasta Milanówka w zakresie estetyki miasta Milanówka.

Zadaniem Rady jest kreowanie i realizacja poprawy estetycznego wizerunku miasta Milanówka.

Udostępnij na: